Kelime Bağlantıları (Word Embeddings) Nedir?

Natural Language Processing (NLP) konuları üzerinde çalışırken karşılaşacağımız temel problemlerden birisi kelimeleri veya karakterleri makinenin anlayabileceği şekilde sembolize etmektir. Makinelerin vereceğimiz metinlerin üzerinde işlem yapabilmesi için kelime veya karakterlerimizi sayısal…

Logistic Regression Nedir?

Logistic regression ikili sınıflandırma algoritmasıdır ve basit anlamda bir neural network’tür. Bu anlamda derin öğrenmenin temelini oluşturmaktadır diyebiliriz. Linear regression en iyi düz çizgiyi bulmayı amaçlarken, logistic regression en iyi…

Nlp’de Metin Özetleme Algoritmaları

Doğal dil işlemede kullanılan graph tabanlı algoritmalara geçmeden graph nedir onu tanımlamamız gerekiyor. Kısaca şöyle tanımlayabiliriz, graph teorisi nesneler arasındaki bağlantıların matematiksel olarak gösterimine deniyor. Teorem ilk olarak matematikçi Leonhard…

Latent Semantic Analysis (LSA)

Latent semantic analysis, doğal dil işlemede bir metinde yer alan veri kümeleri ile veri kümelerinin içerdiği terimler arasındaki ilişkiyi analiz eden bir tekniktir. (Landauer 1997) Başka bir deyişle metin içerisinde…